Blogit20.11.2023

JobMatch soveltuvuustestaus: Kokemuksia Nokian seurakunnasta

JobMatch on suunniteltu mittaamaan työnhakijan työhön liittyviä kykyjä ja käyttäytymistä, jotta sen avulla voidaan selvittää hakijoiden soveltuvuutta haettuun tehtävään. Toisaalta soveltuvuustestausta voidaan tehdä jo työsuhteessa oleville henkilöille, jolloin testin tuloksia voidaan käyttää mm. johtamisen työkaluna.

Nokian seurakunnassa kolme uutta jo esihenkilöiksi palkattua henkilöä pääsivät syksyn alussa tekemään soveltuvuustestin. Palveluvastaavana toimiva Maria Poso oli yksi testin tekijöistä. Hän aloitti kesäkuun puolivälissä esihenkilötehtävissä seurakunnan leirikeskuksessa.

”JobMatch-soveltuvuustestin tekeminen oli antoisa kokemus, joka haastoi minut pohtimaan omia työtapojani erityisesti uuden esihenkilöroolini valossa. Aiemmin vastuuni eivät olleet näin laajat, joten testi tarjosi positiivisen haasteen tarkastella toimintamallejani ja työidentiteettiäni uudesta näkökulmasta. Tämä oli hyödyllinen prosessi, joka auttoi minua kasvamaan ja kehittymään uudessa roolissani.”

Testi pitää sisällään 200 eri väittämää, joihin käyttäjä vastaa miten hyvin tai huonosti väittämä sopii häneen. Testissä on tarkoitus miettiä väittämiä työminän kantilta. Testissä tulee olla rehellinen, sillä vastauksista havaitaan, mikäli vastaukset eivät ole linjassa keskenään.

Testin tekeminen oli helppoa ja mielenkiintoista

”Testin tekeminen omalla työkoneellani työpaikalla sujui sujuvasti. Testin yksinkertainen tyyli helpotti prosessia, ja selkeät kysymykset vähensivät mahdollisia haasteita ymmärtämisessä”, Maria kertoo. Testin tekemisen jälkeen testattava saa vastausten perusteella raportin, joka avaa tarkemmin hänen persoonaansa ja eri työskentelytapoja. Maria kertoo, että raportti oli kattava ja selkeä ja hän on palannut tulosten äärelle aika ajoin syventyäkseen niihin paremmin.

Maria on oman esihenkilönsä kanssa keskustellut testistä ja sen tuloksista ja myös hän koki testin tulokset mielekkäiksi ja mielenkiintoisiksi. Tulokset olivat yhteneviä hänen käsityksensä kanssa Mariasta, mikä vahvisti testin luotettavuutta. Testin avulla voidaan jatkossa hyödyntää tuloksia esimerkiksi erilaisten koulutusten kohdentamisessa.

”Ensimmäistä kertaa tällaista testiä tehdessäni koen sen erittäin mielenkiintoiseksi ja antoisaksi. Testi tarjoaa pohjan oman työminän ymmärtämiseen, erityisesti uudessa roolissa oleville. Tulevaisuudessa aion jatkaa testin tulosten hyödyntämistä ja vertaamista omiin ajatuksiini työminästäni. Kaiken kaikkiaan tämä on mielestäni erittäin kiinnostava prosessi, joka auttaa kasvamaan ja kehittymään omassa työssään”, Maria päättää.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ SOVELTUVUUSTESTAUKSESTA

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus